Procés d’adjudicació de places vacants

Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2018-2019

OFERTA I ADJUDICACIÓ DE PLACES DE LA LLISTA D’ESPERA

La matriculació dels alumnes admesos en convocatoria ordinària finalitzarà el dia 23 de juliol de 2018.

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants per que  algú no s’ha matriculat o bé ha renunciat a la plaça adjudicada durant la convocatòria ordinària, s’assignaran seguint l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dins de cada via d’accés. En aquest cas, el centre es posarà en contacte directament amb aquests participants per concretar dia i hora per tal de formalitzar la matrícula al centre.

Per poder accedir a aquest procés no cal que realitzeu cap tràmit ni gestió, no heu de fer res. Tots aquells/es que heu realitzat la preinscripció al centre en el termini oficial participareu d’aquest procés en cas de produir-se una plaça vacant durant. Com ja s’ha comentat anteriorment, el centre, per estricte rigor, assignarà aquestes places per ordre de la llista oficial del Departament d’Ensenyament amb els preinscrits al centre amb la puntuació definitiva, dins de cada via d’accés, i es posarà directament en contacte amb l’aspirant amb les dades que hi constin i hagin estat registrades en el formulari de preinscripció.

Les llistes d’espera afecten només al centre sol·licitat en primera opció. Per a altres opcions consulteu disponibilitat de places lliures a la web del Consorci d’Educació de Barcelona aquí.

 

NOTA MOLT IMPORTANT:

Les persones que no formalitzin la matrícula durant el dia i  l’horari establert perdran la plaça, que s’adjudicarà a una altra persona.

– No es formalitzarà cap matrícula si falta algun document.

– En tots els casos caldrà presentar sempre els documents originals per poder compulsar les fotocòpies.

A part de la documentació que heu de portar al centre el dia de la matriculació i que es detalla a continuació segons els estudis de procedència, caldrà portar també en el moment de la matrícula les dades del compte bancari amb l’IBAN corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (aquest full d’autorització us el podeu descarregar a continuació: full d’autorització de domiciliació)

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ

El pagament de la matrícula es realitza fraccionat, el 50% al juliol  i l’altre 50% durant la primera setmana de setembre:

  • 1er Pagament: Del 24 al 31 de juliol de 2018.
  • 2on Pagament: Del 3 al 10 de setembre de 2018.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ

– No es formalitzarà cap matrícula si falta algun document.

NOTA: En tots els casos caldrà presentar sempre els documents originals per poder compulsar les fotocòpies.

■ ALUMNAT MAJOR DE 28 ANYS:

– Les persones més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria (que ha de subscriure l’alumne).

■ ALUMNAT PROVINENT DE BATXILLERAT:

– Original i 1 fotocòpia del títol de Batxillerat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat (nota expedient sense religió o pàgina 22 i 23 del llibre de qualificacions).
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

■ ALUMNAT PROVINENT DE COU:

– Original i 1 fotocòpia del títol de BUP o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia de les notes de BUP i COU amb la nota mitjana numèrica dels 4 anys. (BUP + COU).
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

■ ALUMNAT PROVINENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL O ALTRES:

– Original i 1 fotocòpia del títol de FP2 o equivalents o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia del certificat amb la nota mitjana numèrica dels 3 anys.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

■ ALUMNAT PROVINENT DE PROVA D’ACCÉS:

– Original i 1 fotocòpia de la certificació d’aptitud de la prova d’accés amb la nota numèrica.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

 ALUMNAT PROVINENT DE CAS:

– Original i 1 fotocòpia de la qualificació final on hi consti la família professional i les opcions del curs específic.
– Original i 1 fotocòpia del certificat amb la nota mitjana numèrica del grau mig.
– Original i 1 fotocòpia del títol del Cicle de Grau Mig cursat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

NOTA: En tots els casos caldrà presentar sempre els documents originals per poder compulsar les fotocòpies.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, click per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies