Procés de Matriculació

Procés de Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2019-2020

DATES DE MATRICULACIÓ I HORARIS DE SECRETARIA

18, 19, 22 i 23 de juliol de 2019

Gran Via de les Corts Catalanes, 173-175 (08014) Barcelona.

Les matriculacions per al cicle de Producció i el cicle d’Animacions en 3D serà el dijous 18 de juliol, les matriculacions per als cicles de Realització (tant el del torn de matí com el de tarda) serà el divendres 19 de juliol i, finalment, les matriculacions als cicles d’I·luminació i al de So es portaran a terme el dilluns 22 de juliol de 2019. Tingueu en compte que, en funció del cicle formatiu i la primera lletra del primer cognom de l’alumne/a, es procedirà a l’assignació del dia i l’hora per tal de formalitzar la matrícula al centre de l’alumnat admès. 

Els dies establerts i l’horari per a la matriculació, segons el cicle formatiu i el primer cognom de l’alumne/a, finalment, són els següents:

HORARI DE MATRICULACIÓ ALS CFGS D’EMAV

Cicle Formatiu Dia de Matriculació Hora de Matriculació segons la primera lletra del primer cognom de l’alumne/a

PRODUCCIÓ

18 de Juliol

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

ANIMACIONS EN 3D

18 de Juliol

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

REALITZACIÓ matí

19 de Juliol

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

REALITZACIÓ tarda

19 de Juliol

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

IL·LUMINACIÓ

22 de Juliol

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

SO

22 de Juliol

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

 

■ És imprescindible que respecteu l’horari assignat.
■ Si no podeu assistir a fer la matrícula en el dia i horari assignat, poseu-vos prèviament en contacte amb la secretaria del centre. Tel. 933 100 300.

NOTA MOLT IMPORTANT:
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ

– No es formalitzarà cap matrícula si falta algun document.

NOTA: En tots els casos caldrà presentar sempre els documents originals per poder compulsar les fotocòpies.

A part de la documentació que heu de portar al centre el dia de la matriculació i que es detalla a continuació segons els estudis de procedència, caldrà portar també en el moment de la matrícula les dades del compte bancari amb l’IBAN corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (aquest full d’autorització us el podeu descarregar a continuació: full d’autorització de domiciliació)

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ

El pagament de la matrícula es realitza fraccionat, el 50% al juliol  i l’altre 50% durant la primera setmana de setembre:

  • 1er Pagament: Del 18 al 31 de juliol de 2019.
  • 2on Pagament: Del 3 al 10 de setembre de 2019.

 

ALUMNAT MAJOR DE 28 ANYS:

– Les persones més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria (que ha de subscriure l’alumne).

ALUMNAT PROVINENT DE BATXILLERAT:

– Original i 1 fotocòpia del títol de Batxillerat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat (nota expedient sense religió o pàgina 22 i 23 del llibre de qualificacions).
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE COU:

– Original i 1 fotocòpia del títol de BUP o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia de les notes de BUP i COU amb la nota mitjana numèrica dels 4 anys. (BUP + COU).
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL O ALTRES:

– Original i 1 fotocòpia del títol de FP2 o equivalents o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia del certificat amb la nota mitjana numèrica dels 3 anys.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE PROVA D’ACCÉS:

– Original i 1 fotocòpia de la certificació d’aptitud de la prova d’accés amb la nota numèrica.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE CICLES FORMATIUS (GRAU SUPERIOR O MITJÀ):

– Original i 1 fotocòpia del certificat on hi consti la nota mitjana numèrica del cicle.
– Original i 1 fotocòpia del títol del Cicle cursat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

En cas d’haver cursat el CAS (Curs d’accés a grau superior) cal portar el certificat on hi consti la nota i l’opció cursada.

En el cas d’haver cursat el Curs de preparació per a les proves d’accés o la formació per a les proves d’accés, cal portar el certificat corresponent.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, click per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies