10 RAONS


 2

Projecte curricular d'alt nivell tecnològic

 3

Els mètodes educatius i la gestió global d’escola estan sotmesos periòdicament a un procés de certificació externa segons criteris del sistema de qualitat ISO 2001.

 4

Som l'opció de FP d'imatge i so més demanada de CatalunyaCINQUENA

El primer centre d'imatge i so creat a l'estat espanyol.
Des de 1970, 12.000 professionals de la indústria han sortit de les nostres aules.

 6

Instal·lacions i material punters


 7

400 Hores de pràctiques en les millors empreses del sector i possibilitat d’estades a l’estranger.
Per altra banda, el centre manté un compromís permanent amb els exalumnes mitjançant ajudes al reciclatge i foment i suport a l’autoocupació.

 8

EMAV articula un programa d’estudis que complementen la formació reglada amb una oferta de
cursos d’especialització


 9

Treball per projectes com a principi pedagògic.

10

EMAV està gestant un projecte de futur que conjuga unes noves i més àmplies instal·lacions amb un projecte curricular d’alt nivell tecnològic.
UNA ESCOLA PER CATALUNYA I EL MÓN