Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà Artístics
Curs 2023-2024

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFAM

Del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig de 2023
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preinscripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau mitjà artístics” de la web del centre.

Fins al 19 d’abril o fins al 16 de maig respectivament
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)

30 de maig de 2023
Publicació de la llista de sol.·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Del 30 de maig al 6 de juny de 2023
Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits
(utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions)

13 de juny de 2023
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripcions al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.

13 de juny de 2023
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-220, Barcelona))

19 de juny de 2023
Publicació de les llistes de preinscrits ordenada.

29 de juny de 2023
Publicació pel Departament d’Educació de la relació definitiva d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 30 de juny al 7 de juliol 2023
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau mitjà artístics” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

Fins al 21 de juliol 2023
Període de gestió de la llista d’espera

Nota: Si queden vacants després d’aquest periode el centre pot establir d’acord amb la convocatòria extraordinaria de la prova específica d’accés, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.