Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà Artístics
Curs 2022-2023

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFAM

Del 17 al 23 de maig de 2022
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preinscripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau mitjà artístics” de la web del centre.

Fins al 24 de maig de 2022
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)

9 de juny de 2022
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació provisional.

Del 9 al 16 de juny de 2022
Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits
(utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions)

22 de juny 2022
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

22 de juny 2022
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 214, Barcelona))

28 de juny 2022
Publicació de les llistes de preinscrits ordenada.

8 de juliol 2022
Publicació pel Departament d’Ensenyament de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 11 al 15 de juliol 2022
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau mitjà artístics” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

Segona fase d’admissió

1 de setembre
Publicació places disponibles fase extraordinària d’admissió

A partir de l’1 al 5 de setembre es podran presentar sol.licituds en paper al centre que es sol.licita (seguint els mateixos criteris d’admissió que en la preinscripció ordinària). 

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.