Criteris d’ordenació

Criteris d’ordenació de les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Mitjà Artístics
Curs 2022-2023

CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint amb compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

· 80% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via de l’ ESO o altres estudis que en permetin l’accés.  Les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis

· 20% de les places: Per a l’alumnat que accedeix sense reunir els requisits acadèmics superant la PROVA D’ACCÉS.

En totes les situacions anteriors, en cas d’empat l’ordenació de les sol·licituds afectades es dirimirà d’acord amb el sorteig públic que tindrà lloc el 22 de juny de 2022 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 214, Barcelona).