Procés de llista d’espera

Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Mitjà Artístics
Curs 2023-2024

OFERTA I ADJUDICACIÓ DE PLACES DE LA LLISTA D’ESPERA

Al mateix temps que es publiquen als centres les llistes d’admesos, es podran consultar les llistes d’espera.

A les llistes d’espera hi consten tots aquells/es que heu realitzat la preinscripció al cicle en primera opció, ordenades seguint els criteris de prioritat i el número de desempat i classificades per vies d’accés.  Afecta únicament a les sol·licituds que han demanat al centre en primera opció.

La matriculació dels alumnes admesos en convocatòria ordinària finalitzarà el dia 29 de juny del 2023

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants per que  algú no s’ha matriculat o bé ha renunciat a la plaça adjudicada durant la convocatòria ordinària, s’assignaran seguint l’ordre de la llista d’espera publicada.

Si queden vacants, després de la gestió de la llista d’espera, el centre pot establir, d’acord amb la convocatòria extraordinària de la prova específica d’accés, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula.