Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2021-2022

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGM

Del 11 al 17 de maig de 2021
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preincripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau mitjà” de la web del centre.

Fins al 18 de maig de 2021
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)

8 de juny de 2021
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació provisional.

Del 9 al 15 de juny de 2021

Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions
(No s’acceptarà cap reclamació sense el resguard de preinscripció o fora d’aquests dies)

18 de juny 2021

Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

18 de juny 2021

Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona))

23 de juny 2021

Publicació de les llistes de preinscrits ordenada.

9 de juliol 2021
Publicació pel Departament d’Ensenyament de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 12 al 16 de juliol 2021
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau mitjà” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.