Consulta dels resultats

Consulta dels resultats de la Preincripció als CFGM
Curs 2021-2022

Per tal de consultar l’estat de la vostra preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà, haureu d’anar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i consultar-ne l’estat a través de l’aplicatiu per a tal efecte. Necessitareu el número dels vostre DNI, NIE o Passaport i el número de la vostra sol·licitud de Preinscripció.

També, per motius derivats de la COVID-19 i per evitar desplaçaments al centre, es publicarà en aquesta mateixa pàgina web un llistat en format .PDF de l’últim llistat disponible de cada fase del procés per a la seva consulta.

CONSULTA DELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

A través del següent enllaç:

>> CONSULTAR RESULTATS PREINSCRIPCIÓ

o bé, a través del següent link:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011025

Quan es publiquin les llistes de l’alumnat admès, a continuació podreu consultar aquesta en format .pdf:

 
 
Consulteu l’apartat de matrícula i l’apartat de gestió de les llistes d’espera per a més informació.