Consulta dels resultats

Consulta dels resultats de la Preinscripció als CFGM
Curs 2023-2024

Per tal de consultar l’estat de la vostra preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà, haureu d’anar a la pàgina web del Departament d’Educació i consultar-ne l’estat a través de l’aplicatiu per a tal efecte. Necessitareu el número dels vostre DNI, NIE o Passaport i el número de la vostra sol·licitud de Preinscripció.

També es publicarà en aquesta mateixa pàgina web un llistat en format .PDF  de cada fase del procés per a la seva consulta.

>> Oferta de places 

CONSULTA DELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

A través del següent enllaç:

>> CONSULTAR RESULTATS PREINSCRIPCIÓ

o bé, a través del següent link:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011025

      Consulteu si les vostra preinscripció està admesa i està correcte. En cas de  que sigui incorrecte presenteu una reclamació   mitjançant la web de la preinscripció.
 
 
Les preinscripcions ADMESES no vol dir que tinguin plaça, vol dir que ha estat admesa la preinscripció i  segueix el procés. Les preinscripcions EXCLOSES es poden presentar al següent procés de preinscripcions.
 
 
Consulteu si apareix la nota al llistat i és correcte. En cas que apareixi un “0” vol dir que el programa no ha pogut recuperar la nota i cal adjuntar el certificat amb la nota mitjançant la web de preinscripció. Dies de reclamació del 31 de maig al 7 de juny.
 
 
       L’acte públic de gestió de la llista d’espera es realitzarà el 20 de juliol de 2023 a les 10h  
     

Oferta per a l’acte públic: 2 vacants VDJ per llista de continuïtat. 
 
La matriculació es farà per rigorós ordre de la llista d’espera de continuïtat. La matriculació s’inicia a les 10 h  i cal que la persona interessada (o persona degudament autoritzada) hi sigui present. En cas que no hi sigui, no podrà optar a la vacant. 
 
L’alumnat en llista d’espera que aconsegueixi la vacant, s’ha de matricular en aquell mateix moment. Per tant, és important portar tota la documentació necessària: fotocòpia del DNI, llibre de família, targeta sanitària, compte de domiciliació bancària, foto de carnet amb fons blanc, certificat de notes d’accés i resguard de sol·licitud de títol. En cas que  que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà aportar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.
 
MOLT IMPORTANT:
 

Segon període d’admissió. Ampliació de peticions (podeu ampliar les peticions de la vostra preinscripció afegint centres on hi hagi vacants)

– Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 24 de juliol de 2023

– Ampliació de peticions per al segon període d’admissió: del 25 al 27 de juliol de 2023.

– Publicació de la llista d’admesos al centre: 31 de juliol de 2023.