Criteris d’ordenació

Criteris d’ordenació de les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2023-2024

CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS

Procés per a l’alumnat amb continuitat d’escolarització

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint amb compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

· 70% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via de l’ ESO o estudis equivalents.  Les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis

· 20% de les places: per a l’alumnat que procedeixi de la formació professional bàsica o dels cicles formatius de grau bàsic o que acrediti programes de qualificació professional inicial (PQPI)  Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis

· 10% de les places: Per a l’alumnat que accedeix via PROVA D’ACCÉS, o que té exempció total d’aquesta prova, el curs especiífic d’accés o que té altres titulacions que en permeten l’accés. L’alumnat dels programes de formació i inserció (PFI) que ha participat en les proves d’accés i les ha superat o ha obtingut l’exempció d’aquestes, accedeix per aquesta via i participa en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al.legats

En totes les situacions anteriors, en cas d’empat l’ordenació de les sol·licituds afectades es dirimirà d’acord amb el sorteig públic que tindrà lloc el 14 de juny de 2023 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

 

Procés per a la resta de l’alumnat

Les places s’assignen a les vacants resultants de l’oferta final, finalitzada l’assignació de l’alumnat admès del procés per a l’alumnat amb continuitat d’escolarització, segons les vies d’accés establertes a l’apartat anterior.