Criteris d’ordenació

Criteris d’ordenació de les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2021-2022

CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint amb compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

· 60% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via de l’ ESO o estudis equivalents.  Les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis

· 20% de les places: per a l’alumnat que procedeixi de la formació professional bàsica que acrediti programes de qualificació professional inicial (PQPI)  Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis

· 20% de les places: Per a l’alumnat que accedeix via PROVA D’ACCÉS, o que té exempció total d’aquesta prova, o que té altres titulacions que en permeten l’accés. L’alumnat dels programes de formació i inserció (PFI) que ha participat en les proves d’accés i les ha superat o ha obtingut l’exempció d’aquestes, accedeix per aquesta via, participa en el procés almb la qualificació obtinguda a la prova. Les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al.legats

En totes les situacions anteriors, en cas d’empat l’ordenació de les sol·licituds afectades es dirimirà d’acord amb el sorteig públic que tindrà lloc el 18 de juny de 2021 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).