Preguntes freqüents

Preguntes freqüents del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2023-2024

Preguntes freqüents

A l’apartat de preguntes freqüents hi podeu trobar les respostes als dubtes més habituals que ens heu fet arribar i ho anirem actualitzant durant tot el procés de preinscripció.

Puc preinscriure’m a més d’un centre?

No, s’anul·laria la preinscripció.

La preinscripció es presenta al centre que es demana en primer lloc. Es poden posar per ordre de preferència diferents centres i/o cicles formatius

Només et pots apuntar a un altre centre o cursar una altra preinscripció en cas que sigui:

  • Una altra comunitat autònoma.
  • Una escola privada (les concertades també queden incloses a la preinscripció).
  • Cicles formatius artístics o esportius.
  • Un altre nivell educatiu (universitat, graus formatius de grau superior).

Què és l’IDALU?

L’IDALU (Identificador de l’alumne) és el codi unic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes del Departament d’Educació.  Podeu consultar el vostre IDALU a l’enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si vull accedir amb la nota d’un cicle formatiu de grau superior, quina via he de posar?

Els cicles formatius de grau superior accedeixen per la via de prova d’accés i altres titulacions.

Puc posar altres centres a la preinscripció?

És aconsellable posar altres centres en segona opció del mateix cicle o d’altres cicles. Ompliu les màximes opcions possibles, per a tenir més possibilitats d’obtenir plaça a algun centre.

Puc accedir a segon curs si he fet primer a un altre centre?

Sí, cal tenir aprovat el primer curs i fer constar a la preinscripció que és per a segon.

Les proves d’accés realitzades en altres comunitats són vàlides?

Sí.

En cas de fer la prova d’accés a una altra comunitat, si tinc les notes més tard. Puc accedir a la preinscripció?

Es pot fer la preinscripció, però el darrer dia per a presentar les notes és quan s’acaba el període de reclamacions. Si aquest dia no tenen les notes no es validarà la preinscripció

Com saber si he estat acceptat?

Per internet a gencat.cat.

A la web del centre es penjaran els llistats d’admesos (amb la identificació protegida). i també els diferents llistats que es vagin publicant

Què passa si no em matriculo els dies de la matrícula?

Es perd la plaça.

Què significa la llista d’espera?

Un cop acabat el període de matrícula, les persones que no han vingut a fer la matrícula, perdent la plaça. Aquestes places s’ofereixen als alumnes que havien fet la preinscripció i no havien obtingut plaça.

Quin és el preu del cicle?

320€ (podeu consultar a l’apartat preus els descomptes per a families nombroses, monoparentals o per alumnat amb NEE)

Hi ha alguna despesa més al llarg del curs?

No.

Quants alumnes hi ha per classe?

33 alumnes a les matèries teòriques. A les pràctiques es fan grups de 16-17.

Què passa si treballo i no puc arribar a l’hora a les classes?

L’assistència a classes és obligatòria. El fet de treballar no justifica la no assistència a classe. Quan es falta a un 20% de les classes es perd el dret a l’avaluació ordinària.

Hi ha possibilitat de beques?

Les beques són les que proporciona el MEC. Ho ha de gestionar el propi alumne per internet.

Es poden fer les pràctiques a empreses un tercer curs?

Sí.