Preu matrícula

Cost dels Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2021-2022

COST  PER A UN CURS ADADÈMIC

El cost anual de la quota de centre per a un curs acadèmic és de 320 €.  Inclou l’assegurança escolar. No hi ha més pagaments al llarg del curs.

Caldrà adjuntar en el moment de la matrícula el full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN)  corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (vueure apartat procés de matriculació a  preinscripció a cicles formatius de grau mitjà). El cobrament es farà un cop realitzada la matrícula, la tercera setmana de juliol.

Nota: Es pot accedir a les beques que convoca el Ministeri d’Educació per a ensenyaments postobligatoris reglats no universitaris.