Procés de llista d’espera

Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2022-2023

OFERTA I ADJUDICACIÓ DE PLACES DE LA LLISTA D’ESPERA

Al mateix temps que es publiquen als centres les llistes d’admesos, es podran consultar les llistes d’espera. Aquestes s’ordenen segons cada via d’accés, d’acord amb l’ordre de petició, els criteris de prioritat i el número de desempat i afecta únicament a les sol·licituds que han demanat al centre en primera opció.

La matriculació dels alumnes admesos en convocatòria ordinària finalitzarà el dia 15 de juliol del 2022

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants per que  algú no s’ha matriculat o bé ha renunciat a la plaça adjudicada durant la convocatòria ordinària, s’assignaran seguint l’ordre de la llista d’espera publicada, dins de cada via d’accés. En aquest cas, el centre es posarà en contacte directament amb aquests participants per tal de formalitzar la matrícula al centre. Podeu consultar les preinscripcions assignades per llista d’espera a l’apartat de consulta de resultats de les preinscripcions

Per poder accedir a aquest procés no cal que realitzeu cap tràmit ni gestió, no heu de fer res. A les llistes d’espera hi consten tots aquells/es que heu realitzat la preinscripció al cicle en primera opció, ordenades seguint els criteris de prioritat i el número de desempat i classificades per vies d’accés.  Com ja s’ha comentat anteriorment, el centre, per estricte rigor, assignarà aquestes places per ordre de la llista d’espera oficial dins de cada via d’accés, i es posarà directament en contacte amb l’aspirant amb les dades que constin en el formulari de preinscripció.

Les llistes d’espera afecten només al centre sol·licitat en primera opció. Per a altres opcions consulteu disponibilitat de places lliures a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i/o dirigiu-vos directament al centre que us interessi.