Procés de Matriculació

Procés de Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2021-2022

DATES DE MATRICULACIÓ I HORARIS DE SECRETARIA

Del 12 al 16 de juliol de 2021

La matrícula es farà de forma telemàtica. L’alumnat admès  rebrà un correu electrònic el dia 12 de juliol (al correu que es va fer constar a la preinscripció), amb un formulari amb les instruccions per formalitzar la matrícula i adjuntar la documentació requerida.

En cas de no formalitzar la matrícula amb l’enviament del formulari del 12 al 16 de juliol es considerarà que es renuncia a la plaça assignada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ (es sol·licitarà al formulari que heu d’enviar)

– DNI, NIE o passaport.
– TSI (Targeta sanitària individual).
– Certificat de notes segellat i signat on hi consti la nota mitja obtinguda.
– Resguard d’haver sol·licitat el títol de ESO o Cicles.
– Fotografia mida carnet.
– Full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN) i autorització per a realitzar el cobrament.

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ CFGM (SEPA) 

COST DEL CURS

El cobrament es farà  al compte bancari que indiqueu. El  cobrament es realitzarà la tercera setmana de juliol 

Cost total del cicle: 320€ mitjançant un únic cobrament.

MATERIAL  RECOMANAT PER SEGUIR EL CURS

Per al màxim aprofitament del curs i bon seguiment de l’avaluació continuada es fa indispensable disposar a casa d’un ordinador amb connectivitat i hardware actualitzat.