Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2020-2021

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGS

Del 10 al 17 de juny de 2020
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preincripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció” de la web del centre.

Fins al 18 de juny
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal enviar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions sempre acompanyat del resguard de preinscripció.

13 de juliol
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació provisional.

14, 15 i 16 de juliol
Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits.
(No s’acceptarà cap reclamació sense el resguard de preinscripció o fora d’aquests tres dies)
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar aquest període de reclamacions.

20 de juliol
Publicació de les llistes definitives de preinscrits amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

20 de juliol
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona))

23 de juliol
Publicació de les llistes de preinscrits ordenada definitiva.

30 de juliol
Publicació pel Departament d’Ensenyament de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

1 al 7 de setembre de 2020
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Cada cicle té assignat un horari de matriculació. Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal portar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.