Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2022-2023

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGS

Del 25 al 31 de maig de 2022
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preinscripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau superior” de la web del centre.

Fins a l’1 de juny de 2022
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal enviar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions

23 de juny de 2022
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació provisional.

En cas que en aquestes llistes no aparegui la nota, perquè el programa no l’hagi pogut recuperar,  la poden adjuntar a l’aplicació de preinscripcions en el període de reclamacions.

Del 23 al 29 de juny de 2022
Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions. A partir de les 13h del dia 23
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal adjuntar el certificat de la qualificació durant aquest període de reclamacions.

5 de juliol 2022
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

5 de juliol 2022
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 214, Barcelona))

7 de juliol 2022
Publicació de les llistes de preinscrits ordenada.

15 de juliol 2022
Publicació pel Departament d’Ensenyament de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 18 al 22 de juliol 2022
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau superior” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.


Segona fase d’admissió

13 de setembre 2022

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants

14 al 16 de setembre 2022

Presentació de sol.licituds per a la segona fase d’admissió

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.