Consulta dels resultats

Consulta dels resultats de la Preincripció als CFGS
Curs 2022-2023

Per tal de consultar l’estat de la vostra preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior, haureu d’anar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i consultar-ne l’estat a través de l’aplicatiu per a tal efecte. Necessitareu el número dels vostre DNI, NIE o Passaport i el número de la vostra sol·licitud de Preinscripció.

També, per motius derivats de la COVID-19 i per evitar desplaçaments al centre, es publicarà en aquesta mateixa pàgina web un llistat en format .PDF de l’últim llistat disponible de cada fase del procés per a la seva consulta.

CONSULTA DELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

A través del següent enllaç:

>> CONSULTAR RESULTATS PREINSCRIPCIÓ

 

MOLT IMPORTANT:
Consulteu si les vostres dades són correctes. En cas de no tenir nota o que sigui incorrecte presenteu una reclamació adjuntant el certificat amb la nota correcta. Només s’admetrà documentació nova mitjançant l’aplicatiu de reclamacions de les preinscripcions, no es pot enviar per mail. Periode de reclamacions del 23 de juny a les 13h fins el 30 de juny.
 
 
 
 
 
Consulteu l’apartat de matrícula i l’apartat de gestió de les llistes d’espera per a més informació.