Consulta dels resultats

Consulta dels resultats de la Preincripció als CFGS
Curs 2023-2024

Per tal de consultar l’estat de la vostra preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior, haureu d’anar a la pàgina web del Departament d’Educació i consultar-ne l’estat a través de l’aplicatiu per a tal efecte. Necessitareu el número dels vostre DNI, NIE o Passaport i el número de la vostra sol·licitud de Preinscripció.

També,  es publicarà en aquesta mateixa pàgina web un llistat en format .PDF de l’últim llistat disponible de cada fase del procés per a la seva consulta.

CONSULTA DELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

A través del següent enllaç:

>> CONSULTAR RESULTATS PREINSCRIPCIÓ

 
MOLT IMPORTANT:
 
Consulteu si les vostres dades són correctes. En cas de no tenir nota o que sigui incorrecte presenteu una reclamació adjuntant el certificat amb la nota correcta. Només s’admetrà documentació nova mitjançant l’aplicatiu de reclamacions de les preinscripcions, no es pot enviar per mail. Període de reclamacions del 26 de juny  fins el 3 de juliol.
 
      La gestió de la llista d’espera es farà mitjançant acte públic el dia 26 de juliol de 2023.

Acte públic de gestió de llista d’espera

Oferta i horari de l’acte públic:
   • 09.00 h    PRODUCCIÓ 12 places (via 1: 9; via 2: 1; via 3: 2)
   • 10.00 h     ANIMACIÓ 10 places (via 1: 7; via 2: 0; via 3: 3)
   • 10.30 h     REALITZACIÓ MATÍ  6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
   • 11.00 h      SO 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
   • 11.30 h      REALITZACIÓ TARDA 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
   • 12.00h      IL·LUMINACIÓ 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
La matriculació es farà per rigorós ordre de la llista d’espera. Cal que la persona interessada (o persona degudament autoritzada) hi sigui present en l’horari establert per cada cicle. En cas que no hi sigui, no podrà optar a la vacant.
 
L’alumnat en llista d’espera que aconsegueixi la vacant, s’ha de matricular en aquell mateix moment. Per tant, és important portar tota la documentació necessària en digital i/o fotocopia + original: DNI, targeta sanitària, compte de domiciliació bancària, foto de carnet amb fons blanc, certificat de notes d’accés i títols o resguard de sol·licitud de títol. En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà aportar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.
 
 
 
MOLT IMPORTANT:
 

Segon període d’admissió. Ampliació de peticions (podeu ampliar les peticions de la vostra preinscripció afegint centres on hi hagi vacants)

– Publicació provisional de centres i cicles formatius amb places vacants: 31 de juliol de 2023

– Publicació definitiva de centres i cicles formatius amb places vacants: 5 de setembre de 2023

– Ampliació de peticions per al segon període d’admissió: del 6 i 7 de setembre de 2023.

– Publicació de la llista d’admesos al centre: 8 de setembre de 2023

Consulteu l’apartat de matrícula i l’apartat de gestió de les llistes d’espera per a més informació. Les comunicacions es faran al mail que veu posar a la preinscripció. 
 
SEGONA FASE D’ADMISSIÓ!!