Criteris d’ordenació

Criteris d’ordenació de les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint amb compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

· 60% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via del BATXILLERAT o estudis equivalents (BUP, COU).

MODALITATS DE BATXILLERAT QUE DONEN PRIORITAT D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA D’IMATGE I SO D’EMAV:

-Ciències de la naturalesa i la salut
-Tecnologia

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana del batxillerat.

· 20% de les places: per a l’alumnat que acrediti un títol de tècnic de formació professional (CFGM) o d’arts plàstiques i disseny.  Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les següents prioritats:

  1. Alumnat amb títol de Grau Mitjà de formació profesional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixin d’una família professional afí: arts gràfiques, art floral, arts aplicades a la indumentària, arts aplicades al llibre, arts aplicades al mur, cerámica artística, comunicación gràfica i audiovisual, edificació i obra civil, electricitat  i electrònica, energia i aigua, escultura, esmalts artístics, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, joieria d’art, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre artístic, vidre i ceràmica, prevenció de riscos professionals.
  2. Alumnat amb títol de tècnic de Grau Mitjà de formació profesional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixi d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

· 20% de les places: Per a l’alumnat que accedeix via PROVA D’ACCÉS, o que té exempció total d’aquesta prova, o que té altres titulacions que en permeten l’accés (CFGS, FP2, Grau Universitari, etc.). A la certificació de la prova d’accés hi ha de constar que dona accés a la família d’imatge i so o als cicles concrets que sol·licita a la preinscripció. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

En totes les situacions anteriors, en cas d’empat l’ordenació de les sol·licituds afectades es dirimirà d’acord amb el sorteig públic que tindrà lloc el 6 de juliol de 2023 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-220, Barcelona).