Preguntes freqüents

Preguntes freqüents del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2021-2022

Preguntes freqüents

A l’apartat de preguntes freqüents hi podeu trobar les respostes als dubtes més habituals que ens heu fet arribar i ho anirem actualitzant durant tot el procés de preinscripció.

Puc preinscriure’m a més d’un centre?

No, s’anul·laria la preinscripció.

La preinscripció es presenta al centre que es demana en primer lloc. Es poden posar per ordre de preferència diferents centres i/o cicles formatius

Només et pots apuntar a un altre centre o cursar una altra preinscripció en cas que sigui:

  • Una altra comunitat autònoma
  • Una escola privada (les concertades també queden incloses a la preinscripció)
  • Cicles formatius artístics o esportius
  • Un altre nivell educatiu (universitat, graus formatius de grau mig)

Què és l’IDALU?

L’IDALU (Identificador de l’alumne) és el codi unic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes del Departament d’Educació.  Podeu consultar el vostre IDALU a l’enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si tinc una llicenciatura, puc optar per accedir amb la nota de la llicenciatura?

Si. Però aniries per la via de prova d’accés i altres titulacions

Si vull accedir amb la nota d’un cicle formatiu de grau superior, quina via he de posar?

Els cicles formatius de grau superior accedeixen per la via de prova d’accés i altres titulacions

Si tinc batxillerat i cicle formatiu o llicenciatura que és millor posar?

Les notes de cicles formatius de grau superior i llicenciatura van amb les de proves d’accés i altres titulacions i hi ha un 20% de places. S’haurà de triar  una de les vies, batxillerat o prova d’accés (tenir en compte prioritats i notes obtingudes).

Si només tinc un cicle formatiu de grau mitjà  puc fer la preinscripció?

Si.

Si aprovo batxillerat a la extraordinària puc fer la preinscripció?

Si. Cal fer la preinscripció en el període establert i adjuntar el certificat amb la nota com a màxim al període de reclamacions

Posar EMAV a segones i terceres opcions demanant altres cicles…

Es aconsellable posar, a la sol.licitud de preinscripció, altres centres en segona opció. Ompliu les màximes opcions possibles, per a tenir més possibilitats d’obtenir plaça a algún centre.

Hi ha sol·licituds que no poden entrar a l’escola?

Si, donada la demanda d’aquests cicles poden quedar sol·licituds per assignar i queden en llista d’espera. És aconsellable posar més centres a la llista de sol·licituds.

Hi ha cicles on hi hagi menys i més demanada?

Els de producció i realització tarda acostumen a tenir menys sol·licituds. La resta són molt sol·licitats, especialment realització matí.

Hi ha nota de tall?

No tenim nota de tall. Cal tenir en compte que en el cas de batxillerat primer entren els batxillerats científics i tecnològics.

Puc accedir a segon curs si he fet primer a un altre centre?

Si, però pot donar-se el cas que no coincideixi la distribució d’unitas formatives entre primer i segon dels dos centres. Consultar l’oferta de places de segon a la web del consorci d’educació

Primer cal parlar amb secretaria per comprovar que les unitats formatives realitzades a primer coincideixen majoritàriament amb les que es fan a l’EMAV a primer curs (consultar la web d’emav).  En cas que majoritàriament coincideixin, cal fer la preinscripció indicant que es per a segon curs. Els documents a portar son els mateixos que per primer, batxillerat, prova d’accés etc. En cas d’entrar, a la matrícula caldrà aportar les notes conforme s’ha aprovat el primer curs.

En cas que alguna unitat formativa no s’hagi cursat, És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència. Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

Les proves d’accés realitzades en altres comunitats són vàlides?

Si

En cas de fer la prova d’accés a una altra comunitat, si tinc les notes més tard. Puc accedir a la preinscripció?

No, el darrer dia per a enviar les notes és quan s’acaba el període de reclamacions. Si aquest dia no tenen les notes no es poden presentar.

Que passa si el darrer dia per a presentar les notes no s’han presentat?

S’anul·la la preinscripció

Que passa si en el moment de la preinscripció es menor d’edat?

L’alumnat que compleix 18 anys l’any 2021 fan ells mateixos el tràmit i signen la sol.licitud

Com saber si he estat acceptat?

Per internet a gencat.cat

Que passa si no em matriculo els dies de la matrícula

Es perd la plaça

Que significa la llista d’espera?

Un cop acabat el període de matrícula, les persones que no han vingut a fer la matrícula, perdent la plaça. Aquestes places s’ofereixen als alumnes que havien fet la preinscripció i no havien obtingut plaça. Es truca per telèfon i s’atorguen les places seguint els mateixos criteris de la preinscripció (per ordre de modalitat i nota). Es pot trucar fins a començament de curs.

Si he fet la matrícula a un altre cicle, puc accedir a la llista d’espera?

Si, pots accedir-hi sempre que hagis demanat EMAV en primer lloc a les preinscripcions. En  cas de ser acceptat, si la matrícula l’has realitzat a un centre públic, caldrà que portis el resguard de pagament que has fet de la matrícula i et serveix com a pagament realitzat. Només caldria abonar la quota de centre.

Que passa si un cop feta la matrícula m’accepten a la universitat?

Hauries d’avisar que et dones de baixa i enviar el resguard del pagament de la universitat el més aviat possible i t’abonaríem tot el que hagis pagat de matrícula i quota de centre. La data màxima és la data d’inici de les classes.

Els descomptes per família nombrosa etc. Afecten a  matrícula i a quota de centre?

A la matrícula sí, a la quota de centre no.

Hi ha alguna despesa més al llarg del curs?

No

Hi ha possibilitat de beques?

Les beques son les que proporciona el MEC. Ho ha de gestionar el propi alumne per internet.

Que passa si hem donen una beca ?

Si t’han donat beca, tens dret al 50% de descompte de la matrícula

Quants alumnes hi ha per classe?

30 alumnes a les matèries teòriques. (Pot variar amb les noves mesures pel COVID-19). A les pràctiques es fan grups de 15.

Que passa si treballo i no puc arribar a l’hora a les classes?

L’assistència a classes és obligatòria. El fet de treballar no justifica la no assistència a classe. Quan es falta a un 20% de les classes es perd el dret a l’avaluació ordinària.

Hi ha algun cicle de grau mig d’imatge i so?

Si,

·Video discjòquei i so

Centres públics d’imatge i so?

Barcelona:

Institut de Mitjans Audiovisuals: Animació, So, Realització, Producció, Il·luminació

Mare de Déu de la Mercè: Animació, So , Realització, Producció, Il·luminació

Tarragona:

Institut Pere Martell: Realització

Terrassa:

Institut Santa Eulàlia: Realització, Producció, Il·luminació,

Lleida

Institut Caparrella: Il·luminació

Centres concertats: (consultar web d’ “Estudiar a Catalunya”)

Es poden fer les pràctiques a empreses un tercer curs?

Si

Hi ha possibilitat de beques ERASMUS?

Si