Preguntes freqüents

Preguntes freqüents del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

Preguntes freqüents

A l’apartat de preguntes freqüents hi podeu trobar les respostes als dubtes més habituals que ens heu fet arribar i ho anirem actualitzant durant tot el procés de preinscripció.

Puc preinscriure’m a més d’un centre?

No, s’anul·laria la preinscripció.

La preinscripció es presenta al centre que es demana en primer lloc. Es poden posar per ordre de preferència diferents centres i/o cicles formatius.

Només et pots apuntar a un altre centre o cursar una altra preinscripció en cas que sigui:

  • Una altra comunitat autònoma.
  • Una escola privada (les concertades també queden incloses a la preinscripció).
  • Cicles formatius artístics o esportius.
  • Un altre nivell educatiu (universitat, graus formatius de grau mig).

Què és l’IDALU?

L’IDALU (Identificador de l’alumne) és el codi únic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes del Departament d’Educació.  Podeu consultar el vostre IDALU a l’enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si tinc una llicenciatura, puc optar per accedir amb la nota de la llicenciatura?

Sí. Però aniries per la via de prova d’accés i altres titulacions.

Si vull accedir amb la nota d’un cicle formatiu de grau superior, quina via he de posar?

Els cicles formatius de grau superior accedeixen per la via de prova d’accés i altres titulacions.

Si tinc batxillerat i cicle formatiu o llicenciatura que és millor posar?

Les notes de cicles formatius de grau superior i llicenciatura van per la via de proves d’accés i altres titulacions i hi ha un 20% de places reservades. S’haurà de triar  una de les vies, batxillerat o prova d’accés (tenir en compte prioritats i notes obtingudes).

Si només tinc un cicle formatiu de grau mitjà  puc fer la preinscripció?

Sí.

Si aprovo batxillerat a la extraordinària puc fer la preinscripció?

Sí. Cal fer la preinscripció en el període establert i adjuntar el certificat amb la nota com a màxim al període de reclamacions.

Posar EMAV a segones i terceres opcions demanant altres cicles…

Es aconsellable posar, a la sol·licitud de preinscripció, altres centres i/o cicles en segona opció. Ompliu les màximes opcions possibles, per a tenir més possibilitats d’obtenir plaça a algun centre.

Hi ha sol·licituds que no poden entrar a l’escola?

Sí, donada la demanda d’aquests cicles poden quedar sol·licituds per assignar i queden en llista d’espera. És aconsellable posar més centres a la llista de sol·licituds.

Hi ha cicles on hi hagi menys i més demanada?

Els de producció i realització tarda acostumen a tenir menys sol·licituds. La resta són molt sol·licitats, especialment realització matí.

Hi ha nota de tall?

No tenim nota de tall. Cal tenir en compte que en el cas de batxillerat primer entren els batxillerats científics i tecnològics.

Puc accedir a segon curs si he fet primer a un altre centre?

Sí, però pot donar-se el cas que no coincideixi la distribució d’unitas formatives entre primer i segon dels dos centres. Consultar l’oferta de places de segon a la web del consorci d’educació.

Primer cal parlar amb secretaria per comprovar que les unitats formatives realitzades a primer coincideixen majoritàriament amb les que es fan a l’EMAV a primer curs (consultar la web d’emav).  En cas que majoritàriament coincideixin, cal fer la preinscripció indicant que és per a segon curs. Els documents a portar son els mateixos que per primer, batxillerat, prova d’accés etc. En cas d’entrar, a la matrícula caldrà aportar les notes conforme s’ha aprovat el primer curs.

En cas que alguna unitat formativa no s’hagi cursat, és obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència. Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

Les proves d’accés realitzades en altres comunitats són vàlides?

Sí.

En cas de fer la prova d’accés a una altra comunitat, si tinc les notes més tard. Puc accedir a la preinscripció?

ES pot fer la preinscripció, però el darrer dia per a enviar les notes és quan s’acaba el període de reclamacions. Si aquest dia no tenen les notes la preinscripció no queda validada i no entra en el procés

Què passa si el darrer dia per a presentar les notes no s’han presentat?

S’anul·la la preinscripció.

Què passa si en el moment de la preinscripció és menor d’edat?

L’alumnat que compleix 18 anys l’any 2023 fan ells mateixos el tràmit i signen la sol·licitud.

Com saber si he estat acceptat?

Per internet a www.gencat.cat. Totes els llistats que publica el departament, es pengen també a la web d’emav a l’apartat de consulta de resultats

Què passa si no em matriculo els dies de la matrícula?

Es perd la plaça.

Què significa la llista d’espera?

Un cop acabat el període de matrícula, les persones que no han vingut a fer la matrícula, perden la plaça. Aquestes places s’ofereixen als alumnes que havien fet la preinscripció i no havien obtingut plaça.

Si he fet la matrícula a un altre cicle, puc accedir a la llista d’espera?

Si, tots les que han demanat  EMAV en primer lloc a les preinscripcions i no han entrat queden en llista d’espera. En  cas de ser acceptat, si la matrícula ja l’has realitzat a un altre centre públic, caldrà que portis el resguard de pagament que has fet de la matrícula i et serveix com a pagament realitzat. Només caldria abonar la quota de centre.

Què passa si un cop feta la matrícula m’accepten a la universitat?

Hauries d’avisar que et dones de baixa i enviar el resguard del pagament de la universitat el més aviat possible i t’abonaríem tot el que hagis pagat de matrícula i quota de centre. La data màxima és la data d’inici de les classes.

Els descomptes per família nombrosa, etc. Afecten a  la matrícula i a la quota de centre?

Si, podeu consultar els descomptes corresponents a cada concepte a l’apartat  preus

Hi ha alguna despesa més al llarg del curs?

No.

Hi ha possibilitat de beques?

Les beques són les que proporciona el MEC. Ho ha de gestionar el propi alumne per internet.

Què passa si hem donen una beca?

Si t’han donat beca, tens dret al 50% de descompte de la matrícula

Quants alumnes hi ha per classe?

33 alumnes a les matèries teòriques.  A les pràctiques es fan grups de 16-17.

Què passa si treballo i no puc arribar a l’hora a les classes?

L’assistència a classes és obligatòria. El fet de treballar no justifica la no assistència a classe. Quan es falta a un 20% de les classes es perd el dret a l’avaluació ordinària.

Hi ha algun cicle de grau mig d’imatge i so?

Sí,

· Video, discjòquei i so.

Centres públics d’imatge i so?

Barcelona:

Institut de Mitjans Audiovisuals: Animació, So, Realització, Producció, Il·luminació.

Mare de Déu de la Mercè: Animació, So , Realització, Producció, Il·luminació.

Institut Pedralbes: Animació.

Tarragona:

Institut Pere Martell: Realització.

Terrassa:

Institut Santa Eulàlia: Realització, Producció, Il·luminació.

Tortosa:

Institut de l’Ebre: Realització.

Lleida:

Institut Caparrella: Il·luminació.

Centres concertats: (consultar web “Tria educativa“)

Es poden fer les pràctiques a empreses un tercer curs?

Sí.

Hi ha possibilitat de beques ERASMUS?

Sí.