Procés de llista d’espera

Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

OFERTA I ADJUDICACIÓ DE PLACES DE LA LLISTA D’ESPERA 26 de juliol de 2023

Al mateix temps que es publiquen als centres les llistes d’admesos, es podran consultar les llistes d’espera.

A les llistes d’espera hi consten tots aquells/es que heu realitzat la preinscripció al cicle en primera opció, ordenades seguint els criteris de prioritat i el número de desempat i classificades per vies d’accés.  Afecta únicament a les sol·licituds que han demanat al centre en primera opció.

La matriculació dels alumnes admesos en convocatoria ordinària finalitzarà el dia 24 de juliol del 2023

Un cop finalitzat el procés de matriculació,  les places que quedin vacants per que  algú no s’ha matriculat o bé ha renunciat a la plaça adjudicada durant la convocatòria ordinària, s’assignaran seguint l’ordre de la llista d’espera publicada, dins de cada via d’accés.  Podeu consultar la llista d’espera a l’apartat de consulta de resultats de la preinscripcióA les llistes d’espera hi consten tots aquells/es que heu realitzat la preinscripció al cicle en primera opció, ordenades seguint els criteris de prioritat i el número de desempat i classificades per vies d’accés.  Com ja s’ha comentat anteriorment, el centre, per estricte rigor, assignarà aquestes places per ordre de la llista d’espera oficial dins de cada via d’accés.

L’acte públic de gestió de llista d’espera es realitzarà el 26 de juliol de 2023

Les persones que consten en la llista d’espera poden anar personalment a l’acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació. Si no assisteix a l’acte es perd el dret a obtenir una plaça.

Les llistes d’espera afecten només al centre sol·licitat en primera opció. Per a altres opcions consulteu disponibilitat de places lliures a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i/o dirigiu-vos directament al centre que us interessi.

Oferta i horari de l’acte públic:
  • 09.00 h    PRODUCCIÓ 12 places (via 1: 9; via 2: 1; via 3: 2)
  • 10.00 h     ANIMACIÓ 10 places (via 1: 7; via 2: 0; via 3: 3)
  • 10.30 h     REALITZACIÓ MATÍ  6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
  • 11.00 h      SO 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
  • 11.30 h      REALITZACIÓ TARDA 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
  • 12.00h      IL·LUMINACIÓ 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
La matriculació es farà per rigorós ordre de la llista d’espera. Cal que la persona interessada (o persona degudament autoritzada) hi sigui present en l’horari establert per cada cicle. En cas que no hi sigui, no podrà optar a la vacant.
L’alumnat en llista d’espera que aconsegueixi la vacant, s’ha de matricular en aquell mateix moment. Per tant, és important portar tota la documentació necessària en digital i/o fotocopia + original: DNI, targeta sanitària, compte de domiciliació bancària, foto de carnet amb fons blanc, certificat de notes d’accés i títols o resguard de sol·licitud de títol. En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà aportar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.