Procés de Matriculació

Procés de Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2020-2021

DATES DE MATRICULACIÓ I HORARIS DE SECRETARIA

1, 2, 3, 4 i 7 de setembre de 2020

Gran Via de les Corts Catalanes, 173-175 (08014) Barcelona.

Les matriculacions per al cicle de Producció i el cicle d’Animacions en 3D serà el dimecres 2 de setembre, les matriculacions per als cicles de Realització (tant el del torn de matí com el de tarda) serà el dijous 3 de setembre i, finalment, les matriculacions als cicles d’I·luminació i al de So es portaran a terme el divendres 4 de setembre de 2020. Tingueu en compte que, en funció del cicle formatiu i la primera lletra del primer cognom de l’alumne/a, es procedirà a l’assignació del dia i l’hora per tal de formalitzar la matrícula al centre de l’alumnat admès. 

Els dies establerts i l’horari per a la matriculació, segons el cicle formatiu i el primer cognom de l’alumne/a, finalment, són els següents:

HORARI DE MATRICULACIÓ ALS CFGS D’EMAV

Cicle Formatiu Dia de Matriculació Hora de Matriculació segons la primera lletra del primer cognom de l’alumne/a

PRODUCCIÓ

2 de Setembre

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

ANIMACIONS EN 3D

2 de Setembre

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

REALITZACIÓ matí

3 de Setembre

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

REALITZACIÓ tarda

3 de Setembre

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

IL·LUMINACIÓ

4 de Setembre

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

SO

4 de Setembre

09:30 h De la A a la F
10:30 h De la G a la N
11:30 h De la Ñ a la Z

 

■ És imprescindible que respecteu l’horari assignat.
■ Si no podeu assistir a fer la matrícula en el dia i horari assignat, poseu-vos prèviament en contacte amb la secretaria del centre. Tel. 933 100 300.

NOTA MOLT IMPORTANT:
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

MATERIAL  RECOMANAT PER SEGUIR EL CURS

Per al màxim aprofitament del curs i bon seguiment de l’avaluació continuada es fa indispensable disposar a casa d’un ordinador amb connectivitat i hardware actualitzat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ

– No es formalitzarà cap matrícula si falta algun document.

NOTA: En tots els casos caldrà presentar sempre els documents originals per poder compulsar les fotocòpies.

A part de la documentació que heu de portar al centre el dia de la matriculació i que es detalla a continuació segons els estudis de procedència, caldrà portar també en el moment de la matrícula les dades del compte bancari amb l’IBAN corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (aquest full d’autorització us el podeu descarregar a continuació: full d’autorització de domiciliació)

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ

El pagament de la matrícula es realitza durant la primera setmana de setembre:

  • Pagament: De l’1 al 7 de setembre de 2020.

 

ALUMNAT MAJOR DE 28 ANYS:

– Les persones més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria (que ha de subscriure l’alumne).

ALUMNAT PROVINENT DE BATXILLERAT:

– Original i 1 fotocòpia del títol de Batxillerat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat (nota expedient sense religió o pàgina 22 i 23 del llibre de qualificacions).
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE COU:

– Original i 1 fotocòpia del títol de BUP o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia de les notes de BUP i COU amb la nota mitjana numèrica dels 4 anys. (BUP + COU).
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL O ALTRES:

– Original i 1 fotocòpia del títol de FP2 o equivalents o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia del certificat amb la nota mitjana numèrica dels 3 anys.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE PROVA D’ACCÉS:

– Original i 1 fotocòpia de la certificació d’aptitud de la prova d’accés amb la nota numèrica.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

ALUMNAT PROVINENT DE CICLES FORMATIUS (GRAU SUPERIOR O MITJÀ):

– Original i 1 fotocòpia del certificat on hi consti la nota mitjana numèrica del cicle.
– Original i 1 fotocòpia del títol del Cicle cursat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
– Original i 1 fotocòpia del DNI.
– Original i 1 fotocòpia de la TSI (Tarja Sanitària Individual).
– 2 fotografies originals mida carnet, tallades amb el nom al darrera i posades en un sobre.

En cas d’haver cursat el CAS (Curs d’accés a grau superior) cal portar el certificat on hi consti la nota i l’opció cursada.

En el cas d’haver cursat el Curs de preparació per a les proves d’accés o la formació per a les proves d’accés, cal portar el certificat corresponent.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, click per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies