Preinscripció als CFGM


Procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2021-2022

PERIODE EXTRAORDINARI  DE PREINSCRIPCIÓ (4 places disponibles)

Del 8 al 10 de setembre de 2021

Presentació de sol.licituds de 9,30 a 13,30h

  • El 8 de setembre de 2021 es publicarà el nombre de places escolars per centre, cicle i torn.
  • El període per presentar sol·licituds en aquest procés extraordinari és del 8 al 10 de setembre de 2021. Has de descarregar-te la sol·licitud de preinscripció, omplir-la i signar-la.
  • La sol·licitud és presenta al centre, presencialment, i s’hi ha d’adjuntar la documentació d’identificació, la de nota mitjana de l’ensenyament que permet l’accés o de la prova d’accés i la credencial d’haver participat en el procés ordinari de preinscripció si és el cas. Es poden presentar sol·licituds a diferents centres sense que això impliqui duplicitat.
  • No més tard del 17 de setembre, el centre farà pública la llista de sol·licituds amb plaça assignada, la llista de sol·licituds sense plaça assignada i la llista de sol·licituds excloses, si és el cas, així com la forma i dates de matriculació.

Criteris d’assignació:

Les sol·licituds s’ordenen en funció de si es va presentar sol·licitud en el procés ordinari de preinscripció o no i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació mitjana acreditada.

Documentació requerida:

  • Full de preinscripció (2 còpies)
  • DNI, passaport o NIE alumne original i fotocòpia
  • Certificació dels estudis que en permeten l’accés amb la nota final obtinguda (nota final de ESO, prova d’accés etc)
  • Resguard de la preinscripció que es va fer per al curs 21-22 si s’escau
  • En cas d’alumnat menor d’edat, llibre de familia, i dni o passaport del tutor/ a

Mes informació