Política de qualitat

Per a l’escola EMAV, la qualitat és una de les parts fonamentals de la seva filosofia i estratègia i, per tant, la seva actuació i missió estan dirigides a:

– Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.

– Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat i grups d’interès li assignen com a institució educativa i centre de formació.

– Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que formarà part del centre per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.

– La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast, segons requisits legals i reglamentaris.

Missió

· L’EMAV ofereix una formació de qualitat que respon de forma satisfactòria a la demanda social i cultural i a les expectatives de les empreses audiovisuals, amb la finalitat última de facilitar les eines per a la inserció laboral dels nostres alumnes al sector.


Visió

· L’EMAV esdevindrà una escola referencial en el camp de la formació audiovisual pública i s’organitzarà segons criteris professionalitzadors cercant en tot moment l’excel·lència dels seus plantejaments pedagògics. Portarà a la màxma expressió la seva metodologia de projectes, fomentant i promovent la innovació, l’experimentació i la creativitat.


Valors

· La democràcia i la tolerància.
· La creativitat i la innovació en el sector audiovisual.
· El rigor professional de l’alumnat.
· El treball en equip.
· La vinculació amb la cultura catalana, la ciutat de Barcelona i el seu passat històric.
· La sostenibilitat i el respecte al medi ambient.