Blog de Concursos i Festivals

Blog de Concursos i Festivals

BEQUES MULTIVERSO VIDEOART

Les beques estan destinades a donar suport al treball de videoartistes (de nacionalitat espanyola que treballin en qualsevol país del món i d'altres nacionalitats amb residència a Espanya en els termes previstos en aquestes bases), així com a facilitar la difusió de les obres resultants.

Les Beques Multiverso permeten videoartistes de qualsevol edat disposar del temps i els mitjans per abordar produccions que es distingeixen per una acurada planificació, una gran llibertat en l'elecció d'escenaris i seus de rodatge, l'ocupació de mitjans tecnològics avançats i realitzar investigacions prèvies que redunden en projectes madurs des del punt de vista estètic i conceptual.

Es concediran 10 beques per al conjunt de la convocatòria. L'import brut màxim de cadascuna de les beques serà de 30.000 euros, que haurà de destinar íntegrament a la producció de l'obra.

L'obra de videoart s'ha de produir en un termini màxim d'un any des que el beneficiari subscrigui el compromís d'acceptació de la beca, previst per abans l'1 de març de el 2019.