Avaluació

La comissió d’elaboració de l’EDC ha considerat adient que hi hagi una avaluació del procés anual, ja que algunes de les fites marcades poden veure’s afectades pel funcionament del curs i poden haver-se de modificar o moure en el temps. Aquesta avaluació anual la durà a terme la comissió digital i que ha participat en el procés de redacció de l’Estratègia Digital, per aquest motiu coneix els objectius marcats, així com les activitats i els criteris pels quals es podrà comprovar si els objectius s’han assolit. L’avaluació de l’Estratègia Digital serà supervisada també per la direcció de centre, que és qui determinarà la viabilitat de fer canvis en la temporització o en els agents participants d’algunes de les activitats.

El següent document serveix per realitzar la valoració dels criteris d’assoliment.

>> EDC EMAV – Criteris d’assoliment