Planificació

La comissió digital ha elaborat una planificació per dur a terme els objectius i les activitats establertes a l’EDC. 

S’han triat diversos objectius per cada eix d’actuació. Alumnes, docents i centre. Posteriorment, els hem planificat durant els cursos que s’aplicarà aquesta Estratègia Digital de Centre. 

A continuació presentem aquesta temporització:

>> EDC EMAV – Activitats programades