Notícies

Notícies

Part del claustre d’EMAV s’adhereix a la condemna de l’actual episodi de guerra entre Israel i Palestina, iniciat el passat 7 d’octubre.
La votació per sumar-se als manifestos es va produir després d’una reunió oberta a tot el professorat i es fa pública en el dia en què el Govern espanyol reconeix oficialment l’estat de Palestina.

Espanya reconeix aquest dimarts, 28 de maig, l’estat de Palestina de manera oficial, en una acció coordinada amb els governs d’Irlanda i Noruega. Des de l’inici del conflicte, part del professorat d’EMAV s’ha mostrat preocupat per les conseqüències de l’actual episodi de conflicte a la regió de l’Orient Pròxim, motiu pel qual una majoria de docents de l’Escola de Mitjans Audiovisuals EMAV ha cregut necessari sumar-se al Manifest unitari de la comunitat educativa en solidaritat amb Palestina i a la Carta de solidaritat amb el poble palestí i una crida a l’acció, una adaptació de la crida de Dutch Scholars for Palestine i dels Sindicats de l’Educació on es recullen les següents reflexions:

  • Que com a educadors i educadores hem d’afavorir el diàleg per la pau, la reflexió i el sentit crític.  
  • Que no podem restar en silenci mentre s’estan atacant institucions públiques, instal·lacions civils i centres educatius.
  • Que educar per la pau vol dir posicionar-se davant les injustícies i oposar-se a qualsevol forma de discriminació i violència.

Precisament, els valors de l’EMAV, recollits a la documentació interna del centre, busquen fomentar l’esperit crític, la gestió de conflictes, el diàleg, la cultura de la pau i la no-violència. També promouen la formació dels individus en la seva vessant holística, estimulant les seves capacitats i progrés personal, des del respecte i la cooperació. La relació de l’alumnat amb el món és essencial per al ple assoliment de la seva formació acadèmica, més encara en una indústria cultural global com ho és l’audiovisual.

Per tot plegat, després de setmanes de debats, aquest mes d’abril s’ha celebrat un claustre específic per abordar la qüestió i recollir els punts de vista i matisos de tot el professorat assistent. S’hi van formular preguntes escaients, com: “per què condenmem aquest conflicte i no d’altres, com el d’Ucraïna i Rússia; Gaza o Sudan? Com podem fer extensible el nostre rebuig a altres situacions d’injustícia, com la lgtbifòbia, la violència de gènere o la vicària, etc.? Caldria fer extensiva aquests diàlegs a  l’alumnat i, en cas afirmatiu, com? 

Després dels torns de paraula s’ha obert una enquesta en línia per copsar el suport a l’adhesió als manifestos. Per garantir la transparència, en fem públics els resultats: 

– La participació ha estat de 15 persones, el 100% de les quals ha votat a favor d’adherir-se al primer manifest i el 93,3% a favor d’adherir-se al segon. 

D’altra banda, és lícit recordar que:

– L’adhesió es produeix a títol individual del professorat votant, garantint la llibertat d’expressió, i es pot fer difusió de la iniciativa sota la fórmula “la majoria del claustre”, però no en nom d’EMAV com a institució. 

-Garantint la llibertat de càtedra, cada docent que ho consideri adequat, si s’adapta a les activitats previstes a dins del currículum dels seus estudis, podrà incloure activitats que visibilitzin el diàleg de l’alumnat vers la situació a Palestina, com per exemple, obres artístiques gràfiques i audiovisuals, peces informatives, podcasts, etc. Es podrà fer difusió d’aquestes activitats de la manera que es consideri més convenient. 

– Els i les votants desestimen la creació d’una comissió per abordar futures situacions com la que ha iniciat aquest debat, per bé que queda palès l’interès de fomentar la reflexió i l’esperit crític pels punts ja esmentats, vinculats a les competències transversals i els valors humans i democràtics. 

Perquè així quedi palès, ho fem públic, a Barcelona, el 28 de maig de 2024

Deixa un comentari