Convalidacions

En aquest apartat properament podràs trobar tota la informació relativa al calendari i procés per poder demanar convalidacions de mòduls o unitats formatives (UFs) dels cicles formatius que s’imparteixen al centre.

CONVALIDACIONS 2023-2024

 • Pots demanar convalidacions corresponents a primer i a segon curs.
 • Sol·licitar convalidacions no és obligatori. És el/la sol·licitant, NO L’ESCOLA, qui decideix sol·licitar-les o no​.
 • La sol·licitud NO IMPLICA QUE ESTIGUIN CONVALIDADES. Fins que la persona que la sol·licita no rep una resolució no estan ni convalidades ni denegades; simplement s’estan tramitant.​
 • Algunes sol·licituds es resolen a la Direcció General de Formació Professional i altres les resol la Direcció de l’escola.​
 • Les que es resolen a la Direcció General triguen mesos en resoldre’s. Ens envien la resolució a la Secretaria. Tan aviat com ens arriben, avisem l’alumne/a per correu electrònic.​
 • En cas que la resolgui el la Direcció, t’enviarem la resolució al correu electrònic que consta a la fitxa de l’alumne/a.
 • L’alumne/a que s’ha matriculat a la matèria per la qual sol·licita la convalidació ha d’assistir a classe fins que no en tingui la resolució.​
 • Has de tenir MOLT CLAR el mòdul i les UFs per a les quals sol·licites la convalidació. Tramitarem literalment les que sol·licitis. Qualsevol errada en la matèria sol·licitada és atribuïda  a la persona sol·licitant.
 • Consulta amb el teu tutor o tutora el nom exacte (oficial) de les matèries sol·licitades per convalidar.​

 

CONVALIDACIONS A PARTIR DE CICLES FORMATIUS CFGM O CFGS

 • Es copiarà la nota obtinguda a la UF corresponent.
 • No és necessari tenir el cicle acabat. 

Convalidacions de FOL (33 h + 33 h): cal haver cursat FOL en un altre cicle

En cas d’haver realitzat un cicle LOE es convaliden les dues UFs: UF1 incorporació al treball (33 h) i UF2 riscos laborals (33 h).

En cas de venir d’un cicle LOGSE o ARTÍSTIC només es convalida UF1 Incorporació al treball (33 h). Caldrà cursar UF2 riscos laborals (33 h).

Convalidacions EIE (66 h): cal haver aprovat EIE en cas de venir d’un cicle LOE o Administració, gestió i comercialització de la petita empresa, en cas dels cicles LOGSE.

Convalidacions d’anglès tècnic: cal haver aprovat anglès tècnic en un altre GM o GS o títol B1 de l’EOI.

 

 CONVALIDACIONS A PARTIR D’ESTUDIS UNIVERSITARIS

 • Es posarà convalidat i a efectes de nota comptarà

En cas de d’haver realitzat estudis universitaris es pot sol·licitar convalidació de FOL UF1 (33 h) i/o EIE (66 h). No es convalidarà en cap cas la UF2 de FOL.

Les convalidacions a partir d’estudis universitaris només es poden aplicar a unitats formatives i mòduls professionals inclosos en cicles formatius de grau superior.

Les matèries d’estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidades o reconegudes no es poden tornar a convalidar per mòduls professionals dels cicles formatius de grau superior.

Es poden sol·licitar convalidacions d’unitats formatives dels cicles formatius LOE de grau superior que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats.

Correspon a la Direcció General de Formació Professional resoldre les sol·licituds d’aquestes convalidacions.

Es valora quines matèries superades a la universitat es relacionen amb les unitats
formatives per a les quals es demana la convalidació.

En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.

Convalidació anglès tècnic si tens títol de Grau en Filologia o Traducció e Interpretació, sempre que sigui la mateixa llengua que la que es desitja convalidar.

 

 ALTRES CONVALIDACIONS

 • Si s’ha cursat un cicle d’imatge i so diferent del que estàs cursant
 • Si s’han cursat estudis universitaris d’audiovisuals.
 • Si s’han cursat estudis amb mòduls afins.

 

Fer la sol·licitud en aquest formulari i esperar resposta de l’equip de Secretaria del centre.