Cicles Formatius de Grau Mitjà

CFAM Assistència al producte gràfic imprès. Perfil professional Assistent de Fotografia (Grau Mitjà Artístic)

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol capacita per idear i desenvolupar les competències professionals com a assistent de fotografia, interpretant les especificacions d’un projecte fotogràfic donat i realitzant les tasques d’auxiliar de fotògraf en el control de plató, el manteniment dels equips, tractament d’imatges, i altres tasques que es puguin derivar dels processos de creació i difusió d’imatges fotogràfiques.

ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

El perfil professional per què prepara aquest cicle de Grau Mitjà Artístic és la d’un tècnic que realitza tasques de producció d’elements destinats a la impressió. Els entorns productius més afins a aquesta perfil es troben en impremtes, empreses de serigrafia i retolació, editorials, estudis de disseny, agències de publicitat, premsa i comunicació, departaments de màrqueting d’empreses que requereixen productes gràfics impresos (fulletons, catàlegs, displays, cartelleria, etiquetes, packaging, papereria corporativa, vinils, lones…)

Principals ocupacions i llocs de treball:

– Tècnic auxiliar de fotògraf.
– Tècnic assistent de plató i laboratori.
– Tècnic en maquetació i edició.
– Emmagatzemament i arxiu d’imatges.
– Manipulació i manteniment de càmeres fotogràfiques.
– Responsable del manteniment, custòdia i transport del material fotogràfic.
– Tractament informàtic, composició i preparació d’imatges per a la impressió.
– Interpretació d’esbossos, esquemes d’il·luminació i realització de fotografies.
– Obtenció, correcció i realització del tractament i composició d’imatges per a productes gràfics diversos.
– Gestió de localitzacions, autoritzacions i permisos tècnics.

ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER I SEGON CURS:

– Anglès tècnic (66 hores – Teoricopràctic)
– Taller de representació. (99 hores – Pràctic)
– Fonaments de disseny gràfic (99 hores – Teoricopràctic)
– Formació i orientació laboral (66 hores – Teòric)
– Història del disseny gràfic (66 hores – Teòric)
– Mitjans informàtics (99 hores – Pràctic)
– Tipografia (99 hores- Pràctic)
– Projectes (33 hores – Pràctic)
– Obra final (66 hores – Pràctic)
– Autoedició (300 hores – Pràctic)
– Producció i impressió (100 hores – Teoricopràctic)
– Iniciació a la tècnica fotogràfica (102 hores – Pràctic

– Equipaments fotogràfics (103 hores – Teoricopràctic)
– Taller analògic i digital (102 hores – Pràctic)
– Fase de Pràctiques en Empreses (FCT) (200 hores – Pràctic)

MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS

Per al màxim aprofitament del curs i bon seguiment de l’avaluació continuada es fa indispensable disposar a casa d’un ordinador amb connectivitat i hardware actualitzat.

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

SORTIDES ACADÈMIQUES

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

  • Al batxillerat.
  • A qualsevol cicle de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny i de Formació Professional

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà Artístics (Títols reglats i oficials)  és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius de Grau Mitjà Artístics que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFAM (cicles de grau mitjà artístics)