Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS Il·luminació, captació i tractament d’imatge

 
COMPETÈNCIA GENERAL

Dotar l’alumne d’unes capacitats que li permetin desenvolupar les funcions tècniques operatives d’enregistrament, control i manipulació de la imatge en la indústria fotogràfica, videogràfica, televisiva i cinematogràfica.

 
ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

En l’àmbit de la captació, l’enregistrament d’imatges i la il·luminació en productores de cinema i vídeo i en emissores de televisió, així com en empreses dedicades a la il·luminació de tota classe d’espectacles i esdeveniments i també en empreses dedicades a l’elaboració, generació i tractament digital d’imatges fotogràfiques:

– Operador/a de càmera de cine, vídeo i televisió.
– Ajudant de càmera.
– Reporter/a d’ENG (electronics news gathering).
– Il·luminador/a de televisió.
– Ajudant d’il·luminació.
– Responsable d’il·luminació d’espectacles en viu.
– Luminotècnic/a d’espectacles en viu.
– Tècnic/a de taules de control d’il·luminació en espectacles.
– Fotògraf/a.
– Reporter/a gràfic/a.
– Retocador/a de fotografia digital.
– Supervisor/a de sistemes digitals i vectorials d’imatge.

 
ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER CURS:

MP1: Planificació de càmera en audiovisuals. (99 hores)
UF1. Llenguatge i expressió audiovisual.
UF2. Tecnologia d’equipament de càmera.
UF3. Planificació de les operacions de càmera.
UF4. Fluxos de treball d’equip de càmera.

MP3: Projectes d’il·luminació. (99 hores)
UF1. Avaluació dels projectes d’il·luminació.
UF2. Il·luminació d’espectacles en viu.
UF3. Il·luminació per audiovisuals.
UF4. Realització del pla d’il·luminació.

MP4(a): Luminotècnia. (69 hores)
UF1. Tecnologia i planificació d’instal·lacions d’il·luminació.
UF2. Instal·lació elèctrica, cablatge i manteniment d’equips d’il·luminació.
UF4. Muntatge de la il·luminació per audiovisuals.

MP5(a): Control de la il·luminació. (95 hores)
UF1. Narrativa audiovisual de la il·luminació.
UF2. Manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació.
UF4. Control de la il·luminació en la presa i postproducció audiovisuals.

MP6: Projectes fotogràfics. (66 hores)
UF1. Disseny i posada en escena d’un projecte fotogràfic.
UF2. Pla de treball, recursos i organització de l’empresa fotogràfica.

MP7(a): Presa fotogràfica. (97 hores)
UF1. Preparació il·luminació i control de l’exposició i presa fotogràfica.
UF2. Presa fotogràfica en projectes de retrat i moda.

MP8: Tractament fotogràfic digital. (132 hores)
UF1. Preparació, manteniment i ajustos dels dispositius digitalitzadors.
UF2. Preparació d’originals i procés de digitalització d’imatges fotogràfiques.
UF3. Tractament d’imatges fotogràfiques mitjançant aplicacions informàtiques.
UF4. Creació de muntatges digitals i gràfics vectorials.

MP10: Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals. (99 hores)
UF1. Planificació, captació i registre audiovisual en realització de reportatges.
UF2. Edició de reportatges.

MP11: Formació i orientació laboral (66 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.SEGON CURS:

MP2: Presa d’imatge audiovisual. (165 hores)
UF1. Posicionament, moviment i control dels paràmetres de càmera.
UF2. Tècniques d’enregistrament amb una sola càmera.
UF3. Tècniques d’enregistrament multicàmera.

MP4(b): Luminotècnia. (63 hores)
UF3. Muntatge de la il·luminació d’espectacles en viu.

MP5(b): Control de la il·luminació. (37 hores)
UF3. Control de la il·luminació en espectacle en viu.

MP7(b): Presa fotogràfica. (101 hores)
UF3. Presa fotogràfica en projectes de reportatge.
UF4. Presa fotogràfica en projectes de bodegó i publicitat.

MP9: Processos finals fotogràfics. (66 hores)
UF1. Gestió, realització i retoc de còpies fotogràfiques.
UF2. Acabat i presentació d’originals en suports físics i digitals.
UF3. Conservació, manteniment i arxiu d’imatges fotogràfiques.

MP12: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13: Mòdul de projecte. (264 hores)

MP14: Formació en centres de treball. (416 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedencia.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (Títols reglats i oficials) acostuma a iniciar-se a Catalunya a finals del mes de maig i és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGS