Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS Realització de projectes d'Audiovisuals i Espectacles

 
COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats, o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.

 
ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

En el sector de la producció i la realització de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió i nous mitjans de comunicació) i en el de la producció i realització d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments):

– Ajudant/a de direcció de cinema.
– Ajudant/a de realització de vídeo.
– Ajudant/a de realització de televisió.
– Responsable d’àrea d’audiovisuals (en empreses alienes a l’activitat).
– Muntador de cinema.
– Editor/a muntador/a de vídeo.
– Cap de regidoria.
– Regidor/a d’espectacles en viu i/o regidor/a d’esdeveniments.
– Regidor/a de parets.

 
ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER CURS:

MP1: Planificació de la realització en cinema i vídeo. (165 hores)
UF1: Planificació de la realització.
UF2: Guió i càsting
UF3: Posada en escena.
UF4: Recursos de producció i pla de rodatge.

MP2: Processos de realització en cinema i vídeo. (132 hores)
UF1: Programació dels mitjans tècnics i humans.
UF2: Organització i control de rodatge.
UF3: Direcció d’assajos i proves.
UF4: Direcció de l’enregistramnet.
UF5: Preparació per a la postproducció.

MP5: Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (132 hores)
UF1. Teoria i tècnica del muntatge.
UF2. Formats i equips de postproducció.
UF3. Preparació i captura dels materials de muntatge.
UF4. Tècniques i eines de generació d’efectes i grafisme.

MP6: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (165 hores)
UF1. Configuració i manteniment dels equips.
UF2. Realització de la postproducció.
UF3. Generació i introducció d’efectes.
UF4. Processos per a l’acabat i generació del màster.

MP9(a): Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. (128 hores)
UF1. Equips d’il·luminació i escenotècnia.
UF2. Equipament de captació d’imatge.
UF3. Equips de so.
UF5. Equipament de postproducció en projectes audiovisuals.

MP10: Formació i orientació laboral. (99 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.SEGON CURS:

MP3: Planificació de la realització en televisió. (132 hores)
UF1. Estructura televisiva.
UF2. Escaletes TV i pla de treball.
UF3. Gestió dels recursos per a un programa de televisió.
UF4. Planificació multicàmera de la posada en escena.

MP4: Processos de realització en televisió. (165 hores)
UF1. Configuració dels equips tècnics del control.
UF2. Pla de treball i minutat.
UF3. Assaig i realització multicàmera.

MP7: Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments. (132 hores)
UF1. Projecte escènic.
UF2. Posada en escena.
UF3. Documentació tècnica artística i organitzativa.
UF4. Planificació d’assajos.
UF5. Adaptació de l’espectacle a nous espais.

MP8: Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments. (132 hores)
UF1. Preparació dels recursos tècnics i humans.
UF2. Direcció i coordinació d’equips.
UF3. Coordinació i execució de l’espectacle.
UF4. Tancament i valoració de l’espectacle.

MP9(b): Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. (70 hores)
UF4. Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera.
UF6. Equipament tècnic en projectes multimèdia.
UF7. Sistemes d’emissió i difusió.

MP11: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12: Mòdul de projecte. (99 hores)

MP13: Formació en centres de treball. (383 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedencia.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (Títols reglats i oficials) acostuma a iniciar-se a Catalunya a finals del mes de maig i és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGS