Cursos d’especialització

Audiodescripció i subtitulació

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a capacitar per planificar, avaluar i elaborar projectes d’audiodescripció i subtitulació d’obres audiovisuals, espectacles en viu i esdeveniments, així com per elaborar guions d’audiodescripció i subtítols, controlant-ne els processos i respectant el contingut del missatge, la forma i la qualitat, d’acord amb la normativa vigent.

ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir l’activitat en el sector audiovisual, en espectacles en viu i en esdeveniments.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

– Guionista de projectes d’audiodescripció d’obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments.
– Subtitulador o subtituladora d’obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments.
– Locutor o locutora de projectes d’audiodescripció d’obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments.
– Revisor o revisora de guions d’audiodescripció.
– Revisor o revisora de subtítols.

ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals

MP1: Audiodescripció d’obres audiovisuals, esdeveniments i espectacles en viu. (203 hores)

MP2: Subtitulació d’obres audiovisuals, esdeveniments i espectacles en viu. (198 hores)

MP3: Locució, autoria i audionavegació. (99 hores)

REQUISITS D’ACCÉS

Per accedir al curs d’especialització en audiodescripció i subtitulació és necessari:

PER A TENIR PRIORITAT D’ACCÈS

– CFGS ISA0: Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles o equivalent.
– CFGS ISD0: Producció d’audiovisuals i espectacles o equivalent.

O SENSE PRIORITAT D’ACCÈS

– Altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior d’FP diferents dels que donen accés al curs, però acreditant que tens experiència en l’àrea professional o uns coneixements previs adequats.

– Persones amb coneixements per seguir amb èxit el curs d’especialització, tot i que no tenir un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’FP. En aquest cas, s’obté un certificat acadèmic de realització del curs amb aprofitament

Es recomana, en tots els casos, bon nivell de català escrit.

PREU

– 320 € en concepte de quota de centre. No hi ha més pagaments al llarg del curs.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA    emav@emav.com

Presentació de sol·licituds: del 28 de juny al 4 de juliol de 2024 fins a exhaurir les places. 

Podeu  demanar cita prèvia per a informació a emav@emav.com o per fer la preinscripció a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ