Escola-empresa

SERVEI DE PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL

Per portar a terme la formació pràctica en centres de treball, EMAV ofereix als seus alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior la realització d’aquesta fase en les millors empreses del sector adequades a les necessitats dels nostres estudiants segons la procedència del Cicle Formatiu al que està matriculat/da.

EMAV porta a terme les tasques de programació, seguiment, gestió de convenis, avaluació i control de la fase de formació pràctica en centres de treball. Realitza periòdicament visites als centres per validar-ne la formació i homologa de nous.

La informació relativa a aquest procés tots els alumnes la poden consultar en qualsevol moment al Campus Virtual (El moodle d’emav) en el curs anomenat “FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL”, dins la categoria de cursos “Cicles Formatius de Grau Superior (LOE)>Mòduls comuns a tots els cicles: MP, FCT”.

>> ACCEDEIX AL CURS D’FCT DE L’EMAV