Recursos audiovisuals

SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS

Des de recursos audiovisuals es gestiona el magatzem tècnic del centre, així com el servei de préstec del mateix a l’alumnat i professorat per a la realització de les practiques dels diferents mòduls formatius que conformen els Cicles Formatius de Grau Superior, i també per als cursos d’especialització avançats que imparteix l’escola.