Blog de Televisió

Blog de Televisió

Veure la tele i estar amb l’ordinador

La televisió és un electrodomèstic a punt de quedar obsolet. Molts joves i no tan joves es troben més a gust amb l'ordinador a qui li poden demanar quasi qualsevol programa de televisió que amb el vell televisor encara que sigui de pantalla plana i amb floretes. Per molt que s'esforci en treure canals nous i integrar les xarxes socials està perdent força una forma de fer l'entreteniment que obliga a seguir els continguts amb linealitat temporal, sense poder saltar davant i darrera en el temps. 
El comandament de televisió clàssic ens ha permès durant molts anys saltar d'espai, ara volem saltar en el temps.
Aviat s'hauran d'utilitzar noves paraules , nous conceptes, per descriure l'activitat fins ara de lleure de mirar la televisió per passar a ser considerada una activitat tan cultural com anar a la biblioteca o escoltar la ràdio, entre l'oci i la responsabilitat d'estar informat i "connectat" al món.
Quan de temps haurà de passar per considerar l'accés a les xarxes socials un drets fonamental com ho és ara l'habitatge i l'educació?
Al temps