Notícies

Notícies

EMAV NO S’ATURA, TORNEM VIRTUALMENT!
Seguint les indicacions emeses pel Departament d’Educació, a partir del dimarts 14 d’abril, es segueix amb l’activitat lectiva no presencial.

D’ara en endavant, es continuarà amb el procés d’ensenyament/aprenentatge de forma telemàtica. Es podran encarregar ja activitats qualificables i avaluables que al mateix temps es podran adaptar a les circumstàncies particulars que puguin sorgir.

El professorat es posarà en contacte amb l’alumnat per comunicar-li com es reformularan les activitats i el sistema d’avaluació ordinària, adaptant-la a aquesta situació excepcional, donat que de moment no tenim cap previsió de quan es podran reprendre les classes presencials, en cas que es pugui fer.

També es manté l’avaluació contínua, per això, és especialment  important que els/les alumnes comuniquin als seus professors qualsevol dificultat per a què us puguin proposar una solució alternativa.

El criteri a seguir estipulat pel Departament per a les activitats pràctiques que requereixen tallers o altres espais professionals és que es podran suplir mitjançant la resolució de casos o exercicis pràctics, aquest tipus d’activitats pretenen acostar els continguts a les situacions «reals» professionals i, per tant, situar l’alumne en un context problemàtic que ha de solucionar. Així, s’avalua la capacitat analítica, l’assimilació dels coneixements de tipus procedimental adquirits i la capacitat de reflexió pel que fa a la manera de planificar la resposta o intervenció davant la situació. Aquests casos o exercicis pràctics poden tenir el suport de vídeos o presentacions per internet, així com, si fos possible, amb demostracions senzilles realitzades pel professorat, enregistrades en vídeo i posades a l’abast de l’alumnat, entre d’altres possibilitats.

Les activitats realitzades de manera no presencial formaran part de l’avaluació i qualificació de les UF i mòduls professionals i se sumaran a les activitats desenvolupades presencialment.

1 Response

 1. Pepi González
  6 maig, 2020

  Bon dia
  Fareu portes obertes virtuals ??? O alguna opció per ensenyar el centre???
  Moltes gràcies

  Respon

Deixa un comentari