Blog de Televisió

Blog de Televisió

Funció social dels Mitjans de comunicació
Latituds és un programa que vol donar visibilitat als que impulsen solucions a la pobresa, les injustícies i les guerres del món.
El capítol La funció social dels mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació modelen la imatge que tenim del món, els nostres models i els nostres símbols; però molts banalitzen els seus continguts i a Catalunya els de la resta de l’estat fan una forta pressió cultural.