Blog de Televisió

Blog de Televisió

La mitad invisible
Alguns programes passen per la graella de les cadenes de puntetes i sense fer soroll.
Alguns programes semblen invisibles perquè no surten rebotats als programes de zapping ni a les xarxes. No volen produïr més soroll del que ja de per sí generen els mitjans. Es mantenen al racó dels escollits per les minories d'audiència que no mira la tele. Són programes que no es preocupen per haver de guanyar-se el prestigi. Però està, hi són, guardats al perstatge com els llibres, als prestatges de les graelles de la televisió a la carta per ... ja el veuré quan pugui.
Un d'aquests és "La mitad invisible"


Benvinguts a l'altra cara de la tele.