Notícies

Notícies

Nou Curs d’especialització en audiodescripció i subtitulació
El Departament d’Educació ofereix els Cursos d’Especialització de Formació Professional, que són posteriors a l’obtenció d’un títol de grau mitjà o grau superior en FP. Concretament, actualment s’implanten arreu del territori set especialitats diferents i a EMAV impartim el “Curs d’especialització en audiodescripció i subtitulació“.

Els cursos d’especialització s’organitzen en mòduls professionals, de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada curs. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de formació pràctica en centres de treball que és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

DADES DEL CURS:

– Durada 1 any (un curs acadèmic)
– 500 hores (incloses les 104 hores de pràctiques en centres de treball)
– De 14:30h a 21:00h- dilluns, dimarts i dijous
– 15 alumnes
– Presencial
– PREU: 160 Euros (quota de centre)

Titulació obtinguda: Tècnic/a especialista en audiodescripció i subtitulació (titulació oficial segons reial decret 94/2019 de l’1 de març)

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d’aquest títol consisteix a capacitar per planificar, avaluar i elaborar projectes d’audiodescripció i subtitulació d’obres audiovisuals, espectacles en viu i esdeveniments, així com per elaborar guions d’audiodescripció i subtítols, controlant-ne els processos i respectant el contingut del missatge, la forma i la qualitat, d’acord amb la normativa vigent.

ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL:

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir l’activitat en el sector audiovisual, en espectacles en viu i en esdeveniments.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

– Guionista de projectes d’audiodescripció d’obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments.
– Subtitulador o subtituladora d’obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments.
– Locutor o locutora de projectes d’audiodescripció d’obres audiovisuals i espectacles en viu i esdeveniments.
– Revisor o revisora de guions d’audiodescripció.
– Revisor o revisora de subtítols.

ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals:

· MP1: Audiodescripció d’obres audiovisuals, esdeveniments i espectacles en viu. (165 hores)
· MP2: Subtitulació d’obres audiovisuals, esdeveniments i espectacles en viu. (165 hores)
· MP3: Locució, autoria i audionavegació (66 hores)
· MP4: Formació en centres de treball. (104 hores)

REQUISITS D’ACCÉS: Per accedir al curs d’especialització en audiodescripció i subtitulació és necessari tenir algun dels títols següents:

– CFGS ISA0: Realització de Projectes d’Audiovisuals i Espectacles.
– CFGS ISD0: Producció d’Audiovisuals i Espectacles

– Es recomana bon nivell de català escrit.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: Escriu un mail a emav@emav.com

Matrícula oberta:

Podeu  demanar cita prèvia per a informació o per fer la preinscripció escrivint a emav@emav.com i indicant el vostre nom i el telèfon.

Deixa un comentari